Bra skydd vid korrekt användning

För att försvåra stölder och inbrott är många bilmodeller utrustade med dubbellåsning. Att aktivera dubbellåsningen innebär att dörrarna varken kan öppnas från utsidan eller insidan av fordonet.

Många bilinbrott går fortfarande till så att brottslingen tar sig in i fordonet genom att slå sönder en ruta. Därför har många tillverkare satsat på att utrusta sina bilmodeller med dubbellåsning. (Funktionen kallas även för blockerat låsläge eller Double Locking).

Har brottslingen väl lyckats ta sig in via en ruta, gör dubbellåsningen både stöld av och ur bilen mycket besvärlig.

Försäkringsbranschen är positiv till att bilar utrustas med dubbellåsning och många stora märken har detta som standard. Dubbellåsning ger också poäng för en bilmodell i NVSA-bedömningen.

Använd funktionen insiktsfullt

NVSA-bedömningen poängsätter enbart faktumet att en bilmodell har dubbellåsning, någon annan bedömning av funktionen görs inte.

Det är mycket viktigt att som konsument förstå hur dubbellåsning fungerar så att funktionen används på rätt sätt. Vid felaktig användning kan någon bli inlåst i bilen.

Så aktiveras dubbellåsningen

Dubbellåsning innebär att alla låsknappar och öppningshantag frikopplas och detta läge kan aktiveras på olika sätt.

Hos vissa fabrikat aktiveras dubbellåsning genom att man trycker en gång på nyckeldosan när man låser bilen. Hos andra aktiveras det genom två tryck på nyckeldosan när bilen ska låsas; vid ett tryck låses bilen på normalt sätt och vid andra tryckningen aktiveras dubbellåsning. Har du en bil med nyckellöst låssystem kan det vara så att dubbellåsning aktiveras automatisk efter en viss tidsperiod.

Om någon befinner sig i ett dubbellåst fordon och inte har tillgång till nyckeldosan är det svårt att ta sig ut. Lämna därför aldrig någon person eller ett djur i en dubbellåst bil.

Har du ett standardmonterat larm på din bil kan dubbellåsningsfunktionen vara kopplad till volymskyddet (rörelsesensorn) i fordonet. Då kommer dubbellåsning inte att aktiveras om du avaktiverar volymskyddet och lämnar en person eller ett djur kvar i bilen.

Bör vara effekten av en aktiv handling

Biltillverkarna vidtar olika åtgärder för att minimera risken för att någon ska låsas in av misstag.

För att något sådant inte ska ske vill försäkringsbolagen helst att dubbellåsning ska vara effekten av en aktiv handling – du måste göra något medvetet för att aktivera dubbellåsning. Ett exempel på detta är de fordon som kräver två tryckningar på nyckeldosan för att aktivera dubbellåsningen.

För din och andras säkerhet är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för din bil.