Bra stöldskydd borde vara självklart

Det är självklart för de flesta att vilja ha en trafiksäker bil, men att den ska vara stöld- och inbrottssäker är också viktigt. Då påverkar du dina skadekostnader men också de problem och besvär som en stöld eller ett inbrott för med sig. Försäkringsbranschens NVSA-tester ger ett bra underlag för dig som vill köpa en stöld- och inbrottssäker bil.

För en konsument innebär ett bilköp ofta en betydande investering. Vi tycker att det är rimligt att någon som står i begrepp att göra en sådan investering, ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om olika bilmodellers egenskaper. En viktig sådan är just skyddsnivån vad gäller stöld och inbrott.

Många drabbas varje år

Trots att antalet bilstölder i Sverige minskar stadigt stjäls tiotusentals bilar varje år och cirka 4 miljoner bilägare och deras familjer råkar ut för inbrott. För de individer som drabbas är statistiken ovidkommande – att bli utsatt för stöld eller inbrott är en obehaglig upplevelse som för med sig besvär av olika slag. Stulna bilar är dessutom ofta ett verktyg för annan brottslighet, som fordon eller betalningsmedel.

Så länge brotten begås behövs vår insats

Så länge brotten begås, behövs insatser för att stävja dem. Utvecklingen är på väg åt rätt håll med färre bilstölder, men vi är inte nöjda med det. Med NVSA-normen vill vi motverka risken för att kurvan vänder uppåt igen. Helst vill vi se en fortsatt nedåtgående trend gällande bilstölder.

I och med det ekonomiska läget är det än mer angeläget för oss att hålla koll. Det finns en påtaglig risk att sådant som stöldskydd kan försämras när biltillverkarna tvingas pressa kostnaderna. Och då kan bilinbrotten växa till ett större problem igen.

Stöldsäkrare bilar gör också att försäkringsbolagen kan förbättra sin premiekalkylering och riskbedömningen av fordon. Och det sparar kostnader för både konsumenterna och branschen.