Press

Från 2008 när NVSA-normen introducerades och fram till 2018 har vi arrangerat pressträffar där resultaten av de senaste testerna presenterats. Här listas de pressmeddelanden (pdf) som sänts ut:

2018-06-20 Summering av de bilmodeller som testats

2017-06-14 Summering av de bilmodeller som testats

2016-05-30 Summering av de bilmodeller som testats

2015-06-09 Summering av de bilmodeller som testats

2014-06-04  Summering av de bilmodeller som testats

2013-06-17  Summering av de bilmodeller som testats

2012-10-11  British Insurance Vehicle Security Awards *

2011-06-15  British Insurance Vehicle Security Awards *

2011-06-13  Summering av de bilmodeller som testats

2010-05-24  Det senaste årets testresultat

2009-06-04  Summering av de bilmodeller som testats sedan sist

2009-03-05  Den första officiella rankinglistan av nya bilmodeller som testats


* Eftersom normen är brittisk sänder vi även ut pressmeddelanden med anledning av den årliga British Insurance Vehicle Security Awards. Där delar den brittiska försäkringsbranschen ut utmärkelser bland annat till de bilmodeller på den marknaden som bäst når upp till NVSA-normens krav.