Press

Sedan NVSA-normen introducerades 2008 har vi arrangerat pressträffar där resultaten av de senaste testerna presenterats. Här finns de pressmeddelanden som sänts ut (länkar till pdf:er):

2018-06-20 Summering av de bilmodeller som testats

2017-06-14 Summering av de bilmodeller som testats

2016-05-30 Summering av de bilmodeller som testats

2015-06-09 Summering av de bilmodeller som testats

2014-06-04  Summering av de bilmodeller som testats

2013-06-17  Summering av de bilmodeller som testats

2012-10-11  British Insurance Vehicle Security Awards *

2011-06-15  British Insurance Vehicle Security Awards *

2011-06-13  Summering av de bilmodeller som testats

2010-05-24  Det senaste årets testresultat

2009-06-04  Summering av de bilmodeller som testats sedan sist

2009-03-05  Den första officiella rankinglistan av nya bilmodeller som testats


* Eftersom normen är brittisk sänder vi även ut pressmeddelanden med anledning av den årliga British Insurance Vehicle Security Awards. Där delar den brittiska försäkringsbranschen ut utmärkelser bland annat till de bilmodeller på den marknaden som bäst når upp till NVSA-normens krav.