Så behandlar vi personuppgifter

Försäkringsbranschen testar och graderar nya bilmodeller som lanseras på den svenska marknaden efter hur bra stöld- och inbrottsskydd de har. Här på webbplatsen kan konsumenter söka bland testresultaten och bedöma olika modeller och välja en bil med bra skydd.

Testerna sker enligt NVSA (New Vehicle Security Assessment) som är en teknisk norm och metod för analys, värdering och premiering av stöld- och inbrottsskydd på personbilar. Bakom NVSA-normen står de svenska bilförsäkringsbolagen Dina Försäkringar, Folksam, If, Länsförsäkringar, Tre Kronor och Trygg-Hansa. Verksamheten administreras av Svensk Försäkring Administration (SFAB) AB.

Vilka uppgifter registrerar vi och varför?

De uppgifter vi behandlar är namn och e-postadress till de personer som ställer frågor om NVSA:s verksamhet, kontaktpersoner inom bilindustrin, kontaktpersoner på försäkringsbolag samt journalister.

Syftet med behandlingen är för att kunna svara på frågor och administrera verksamheten. Uppgifterna har lämnats av frågeställarna/kontaktpersonerna. Vi tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är fullgörande av avtal samt intresseavvägning. Det finns ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för att kunna svara på frågor och administrera verksamheten.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifter relaterade till frågeställare och kontaktpersoner gallras så snart de inte längre behövs för att svara på en fråga eller när de inte längre behövs för verksamheten.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för NVSA är Svensk Försäkring Administration (SFAB) AB, organisationsnummer 556668-2216.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du tycker att någon personuppgift som vi behandlar är felaktig, kan du under vissa förutsättningar ha rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av dina uppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud: dso@sfadm.se, 08-522 780 00 eller adress Att: Svensk Försäkring Administration AB, Box 24044, 104 50 Stockholm.

Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du också vända dig till Datainspektionen.