Brittisk norm sedan 1993

NVSA är en detaljerad teknisk norm för stöld- och inbrottsskydd i bilar, som det brittiska företaget Thatcham har använt sig av sedan 1993. De bilar som säljs på den engelska marknaden testas av Thatcham mot NVSA-normen.

NVSA och Thatchams testverksamhet har fått stort genomslag både inom den engelska försäkringsbranschen och inom bilindustrin. Även konsumenterna har visat stort intresse för testresultaten i England.

Thatcham ägs av den engelska försäkringsbranschen. På basis av NVSA-normen bedriver företaget en omfattande utvecklings- och testverksamhet av nya fordons stöld- och inbrottsskydd. I dagsläget finns det i praktiken inte någon jämförbar verksamhet någon annanstans i Europa.

I Sverige används NVSA-normen på samma sätt som i England och bygger på ett licensavtal mellan Trafikförsäkringsföreningens dotterbolag Svensk Försäkring Administration och Thatcham.
 
Sedan juni 2008 testar den svenska försäkringsbranschen nya bilmodeller som introducerats på den svenska marknaden. Testerna gäller riskklassningen av stöld- och inbrottsmomentet i delkaskoförsäkringen för personbilar.

Sverige är det första landet utanför Storbritannien som använder NVSA och kan erbjuda konsumenterna testresultatens information inför sitt bilköp.