Försäkringsbranschen mot bilbrott

Försäkringsbranschen testar och graderar nya bilmodeller på den svenska marknaden efter hur bra stöld- och inbrottsskydd de har. Genom att studera testresultaten kan du som konsument enkelt bedöma olika modeller och välja en bil med bra skydd. I förlängningen kan våra tester också förhoppningsvis leda till mer stöldsäkra bilar.

Klassificeringen av bilmodeller sker enligt NVSA-normen. Det är en teknisk norm och metod för analys, värdering och premiering av stöld- och inbrottsskydd på personbilar. Förkortningen står för New Vehicle Security Assessment.

NVSA-normen har använts av den brittiska försäkringsbranschen sedan 1993 och infördes i Sverige som första land utanför Storbritannien i juni 2008. Sedan dess har nya bilmodeller som lanserats på den svenska marknaden testats vad gäller skydd mot stöld och inbrott.

Med testerna av personbilar vill försäkringsbranschen:

  • Förebygga bilstölder och bilinbrott: Det handlar inte bara om rena kostnader. För de individer som drabbas är stöld eller inbrott oavsett vad en obehaglig upplevelse som medför en hel del besvärande olägenheter av olika slag.

  • Minska skador som är ett resultat av att stulna bilar körs i trafiken. Bilstölder är dessutom ofta ett verktyg för annan brottslighet och kan vara en inkörsport till vidare kriminalitet.

  • Sänka konsumenternas kostnader: Vi vill att kundens premie ska bli så rättvis som möjligt i förhållande till bilens förmåga att undgå inbrott/stöld. En bra konstruktion och rätt utrustningsnivå påverkar försäkringskostnaden i positiv riktning.

  • Förbättra försäkringsbolagens riskbedömning av fordon. När det kommer en ny bilmodell på marknaden så måste försäkringsbolagen göra en preliminär riskbedömning (förklassning) av bilen eftersom det inte finns någon skadestatistik att utgå från.